ZOA page theme header image

We zijn er

ZOA werkt wereldwijd in 15 landen met een team van zo’n duizend medewerkers. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we hen in staat stellen in vrede een waardig leven te leiden. Dat kunnen we niet alleen. 

We zijn er voor onze naasten in nood,

die lijden in deze gebroken wereld. 

We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen,

die zoeken naar troost, een maaltijd en een veilige plek.

We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt zijn,

en daarbij ook de moed dreigen te verliezen.

We helpen mensen weer op de been,

zorgen voor eten, een deken of een tent.

We geven ontheemden een stem,

bieden hoop en bouwen samen aan vrede.

We blijven trouw tijdens de wederopbouw,

totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.

We zijn er. Samen zijn we ZOA.


Namens onszelf, ZOA en alle mensen die we hiermee kunnen ondersteunen, hartelijk dank!

Hartelijke groet,

Dick en Klara NorgJa, ik steun het werk van ZOA

Wil jij er samen met ons zijn voor de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden? Elk bedrag is welkom!