ZOA page theme header image

We zijn er in Congo

In Congo zijn miljoenen mensen gevlucht of lijden honger als gevolg van de jarenlange conflicten en geweld.  Nog steeds laaien er regelmatig conflicten op vanwege het gebrek aan grondstoffen. Er worden helaas op verschillende plekken nog kindsoldatren geronseld en is er veel geweld tegen vrouwen. We zijn er voor de meest kwetsbare mensen en gezinnen in Congo. 

Dit jaar willen we bijvoorbeeld 12.000 mensen helpen met voldoende voedsel en manieren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarnaast investeren we in vrede, door minstens 7.500 mensen te trainen om sociale cohesie en saamhorigheid binnen gemeenschappen te verbeteren. Ook helpen we 550 kwetsbare vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of prostitutie om zelfstandig ondernemer te worden.

Help je ook mee? Doneer via dit formulier en draag direct bij aan noodhulp en wederopbouw. Samen zijn we er voor de mensen in Congo. 

ZOA donate page image

Ja, ik steun het werk van ZOA in Congo