ZOA page theme header image

Samen kunnen we er zijn voor vluchtelingen die honger lijden

Door corona, klimaatverandering en geweld neemt het aantal mensen met honger op de wereld sinds vorig jaar extreem toe. In onder andere Ethiopië, Zuid-Sudan en Jemen is dagelijks brood voor miljoenen vluchtelingen momenteel verre van vanzelfsprekend.

Samen kunnen we er voor hen zijn met voedselpakketten of middelen om eten te kopen. Jouw gift is daarbij onmisbaar en geeft mensen in nood daadwerkelijk hoop voor de toekomst. Steunt jouw kerk gezinnen in nood met een voedselpakket?

Met een gift van €512 help je bijvoorbeeld zestien gezinnen met een voedselpakket voor vier weken.

Ja, mijn kerk helpt mee!

Samen helpen we gezinnen die honger lijden.