ZOA page theme header image

We zijn er- van noodhulp naar wederopbouw

Wereldwijd staan de medewerkers van ZOA klaar om mensen in nood te helpen.

Door in noodsituaties in actie te komen en te helpen met concrete noodhulp, zoals voedsel of onderdak. Maar ook daarna, door samen met hen te werken aan de wederopbouw. 

Zonder de steun van donateurs is hulp niet mogelijk. Wil jij ons werk mogelijk maken met een gift? Dankjewel! 

Ja, mijn kerk steunt het werk van ZOA

Wil jij er samen met ons zijn voor de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden? Elk bedrag is welkom!