ZOA page theme header image

Klimaatverandering leidt tot nieuwe conflicten en meer vluchtelingen

Droogte... oogsten die jaar na jaar mislukken. Een nijpend tekort aan drinkwater. Waar onvoldoende voedsel en water is, trekken mensen weg. Ze moeten wel vluchten om te overleven. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al wereldwijd voelbaar voor de meest kwetsbaren. Miljoenen mensen worden geraakt.

Samen kunnen we kwetsbare mensen helpen om weerbaar te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dan hoeven ze niet te vluchten vanwege voedsel- en watertekorten. ZOA zoekt samen met hen naar duurzame oplossingen die werken. Zo geven we boeren in Ethiopië speciale zaden voor sorghum (een graansoort) en maïs. Dit zijn zaden die ook bij droogte goed groeien. Daarnaast trainen we boeren in duurzame landbouw, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het schaarse water.

En als vluchten toch onontkoombaar is, dan staan we klaar om hen te helpen. Samen met jou willen we de handen ineenslaan om deze mensen de hulp te bieden die nodig is om te overleven. Kunnen zij op je steun rekenen?

ZOA donate page image

Ja, ik help mee